Klubbens Historie.

1996:     

        


14.feb. stiftende generalforsamling på Svendborg Legetøjsmuseum
….der startes på opbygning af modulbane i 3 sektioner….31. aug. udflugt til Lunderskov med Sydfyenske Veteranjernbane. 
35 medlemmer.

1997:

 

 

 

          

22.jan. byggeaften med Jan D. Jensen….1.feb. tur til Hadsten besøg på Europa’s største computerstyrede modeljernbane….22.feb. udflugt til Nyborg kørsel med MY og besøg i blokpost….24.feb lysbilledforevisning på Rudkøbing gl. Banegård….5.marts reperationsaften med Bent Fuglestad….skærtorsdag Åben-ø arrangement på Sprogø med Sydfyenske Veteranjernbane….7.juni første udstilling med modulbanen til Hømarked i Byparken….vi får midlertidigt klublokale hos S.J. Papir på Abildvej….9.nov. udstilling af modulbanen på Svendborg Legetøjsmuseum….22.-23.nov. vi udstiller modulbanen på julemesse i Thurøhallen og senere til Sydfyns Modeljernbaneklub Gudme’s 10-års jubilæum….Svg. Kommune foreslår klublokale under Rantzausminde- hallen….sidst på året besøger vi OMJK i Odense og får ophold i kælderlokale hos Nordisk Kelloggs. 
33 medlemmer.

1998:

 

 

 

             

18.feb. filmaften på Legetøjsmuseet: videooptagelser fra opbygning af modulbanen, turen til Hadsten og Lunderskov. Lysbilleder fra åbent-hus i Randers og til sidst film fra ”Den Translangelandske Jernbane.”….1.marts arrangement med frimærkeklubben på Hotel Christiansminde hvor vi udstiller modulbanen….21.juni Kurt på køretur med MX Od-Svg-Od…..27.-28.juni vi besøger Sydfyenske Veteranjernbane i Fåborg til deres 10-års jubilæum….1.nov. udflugt til DMJU- udstilling i Fredericia….7.-8.nov. klubben deltager med modulbanen på Hobby-messe i Brobyhallen….17.nov. klubben får sit eget klubhus på Bergmannsvej Thurø, og Rantzausminde droppes….14.dec. flyttedag fra Kelloggs til Thurø.
26 medlemmer.

1999:

 

 

Året starter i de nye lokaler på Thurø, som trænger til en kærlig hånd… arbejdsweekend i uge 10….1999 er året hvor de store planer lægges for, hvordan det stationære anlæg på 1.sal i det nye klubhus skal være….28.-29.aug. arbejdsweekend hvor de sidste ting bliver lavet, og hvor rammerne til anlægget påbegyndes….20.nov. udflugt til Svinninge modeljernbaneklub.
31 medlemmer.

2000:

 

 

26.jan sponsoraften….6.feb. foreninger på tværs arrangement på Hotel Christiansminde hvor vi deltager med modulbanen….26.marts arbejdsdag i klubben….2.april åbent hus med 85 gæster….23.- 26.sep. klubben deltager i Miljødage på torvet i Svendborg med modulbanen….30.sep. besøg hos Heljan i Søndersø….Tuborg-fonden bevilliger 5.000,- kr. til Rangerområde.
28 medlemmer.

2001:

 

11.feb. deltager i foreninger på tværs med modulbanen….18.feb. og åbent hus med 187 besøgende….29.april udflugt til Sydvestjysk Modeljernbaneklub i Ølgod….4.nov. tur til DMJU’s udstilling i  Fredericia.
30 medlemmer

2002:

 

 

 

19.jan. klubben deltager på bustur til Miniatur Wunderland i Hamburg….16.-17.feb.arbejdsweekend….10.april prøvekørsel på dobbeltspor hele vejen rundt på stationært anlæg….2.maj ”Store køreaften” indvielse af det stationære anlæg, ved Claus Nesager-Bech Jyske Bank og Peter Larsen Fritidsafd. Svg. Kommune…24.-25.aug. udflugt til Jernbanemuseet i Odense….19.-20.okt. udstiller klubben modulbanen på Jernbanemuseet i Odense, hvor der er deltagelse af 14 andre udstillere, i forbindelse med museets arrangement i efterårsferien.
28 medlemmer.

2003:

 


Åbent hus den 23. februar med 147 besøgende
, en stor succes. Klubben besøger Trinbrættet Århus og Skanderborg modeljernbaneklub.
I April meddeler Svendborg kommune at klubhuset på Thurø skal rives ned – klubben atter hjemløs efter 25 maj. Senere på året anviser kommunen et nyt lokale på Sørupvej 29 kld.
Arbejdsweekend i klubben 4.-5 og 11-12 oktober. Klubben deltager i Jernbane museets arrangement i efterårsferien 18-19 oktober, igen i år er det en succes.

Klubben udstiller i december i Sparekassen Svendborg for første gang.
25 medlemmer.

2004:

 

 

 

Vi løber konstant ind i problemer med oversvømmelser i de nye lokaler, en stor del af biblioteket bliver ramt af de massive vandmasser, den hurtige indsat gjorde at den største del af biblioteket bliver reddet. Udover investerer klubben i nyt køkken da det gamle, måtte afgå pga. af vandskader.
Der arbejdes på at istandgøre lokalerne dette tager meget på fremmødet, og man skal kigge langt efter medlemmerne, både på klubaftner og i arbejdsweekenderne

Alt i alt et dårligt år for klubben.
23. medlemmer.

2005:

 

Der er en forsigtig optimisme i formandens beretning på generalforsamlingen, kommunen har fået styr på kloakeringen og den 16.-17 april etableres nyt gulv i banerummet. et aktivt medlem flytter desværre til Bornholm.
Det viser sig at det var en god idé at gulvet blev lagt, højere end først tiltænkt, da vi ca. halvanden måned efter gulvlægningen da trængte der igen vand ind, denne gang uden skader i klubbens lokaler, men til stor overraskelse var det trukket ind til teknikrummet, hvor eltavlen er placeret på gulvet. Teknikrummet var nu det laveste punkt i kælderlokalerne, hvilket gjorde at kommunen denne gang fik gjort noget ved kloakken. 
Vi starter på nyt anlæg i klubbens nye lokaler, det grundlæggende skelet blev færdiggjort dette år. 
Søndag den. 2 oktober er der udflugt til modelbaneudstilling i Fredericia 
Der udstilles igen i Sparekassen.
20. medlemmer.

2006:

 

 

 


Klubben kan fejre 10 års-jubilæum den 14. februar og holder i den forbindelse åbent hus den 19. februar
. Åbent hus bliver et tilløbsstykke med 120 besøgende bl.a. den nye kulturudvalgsformand Morten Sol Pedersen, Fyns Amts Avis og flere af vore venskabsklubber…det kører atter på skinner for klubben.

Klubben ligger lokaler til andet end modeltog, et “Lan-Party” bliver afholdt for en gruppe drenge fra Handelsskolen. 
Udflugt til Miniatur-Wunderland, 4. november sammen med Märklin-vennerne fra Kolding.
Sparekassen Svendborg sponserer 5000,- kr. til maskindepot med Heljans nye drejeskive.

Vi sælger klubbens udstillingsanlæg til privat mand i Randers, klik her for at se beskrivelse af det.
Der arbejdets koncentreret på sporlægningen, nu er vi for alvor i gang. 
På grund af manglende tilslutning af den planlagte køreaften, den 13 dec. bortfalder denne. Vi planlægger nye køreaftner.
Der udstilles foresat med klubbens juleanlæg i Sparekassen nu med nyfaldet sne.
26. medlemmer.

2007:

 

En tilfreds formand kan på generalforsamlingen konstatere at 2006 blev et rigtigt godt år for klubben, dog hænger der atter mørke skyer over klubben, kommunen beslutter at ejendommen skal sælges.
Der bliver afholdt arbejdsweekend i klubben d. 10-11 feb. her blev der taget ordentlig fat og klubanlægget fik taget et stort skridt fremad.
Heljan afholder den. 27 januar åbent hus, hvor en del af deres nye program blev fremvist.
Mandag den. 5 marts besøger SvMJK, 0-klubben i Odense for anden gang. 
Besøg i Gudme klubben, da de fylder 20 år. 
Nogle af klubbens medlemmer besøger udstilling i Berlin sammen med Märklin-vennerne Kolding.
Der planlægges kursusaktiviteter i samarbejde med Perron 4.
Klubben arrangerer grill-aften som afslutning før sommerferien.
Endnu en gang tager vi til Hamborg med Märklin-vennerne.
Udstilling i Sparekassen efter nyt koncept, denne gang uden kørsel på anlægget, derimod var der masser af tog og detaljer at se på.
28. medlemmer.

2008:

 

 

 

Vi forsætter med fuld damp i 2008, og vores generalforsamling er vel overstået.
Fionia Bank sponserer 5000,- kr. til klubben.
1-2. marts blev der igen afholdt arbejdsweekend, hvor der for første blev arbejdet koncentreret på anlægget. Sporlægning, samt en del elektronik bla. blokstyring. I det hele taget en rigtig god weekend for klubben.

2009:

 

 

 

Vi er kommet i gang med år 2009. Og vil løbende opdatere med historie.

2010:

 

 

 

Vi er kommet i gang med år 2010. Og vil løbende opdatere med historie.
På opfordring fra kommunen deltager SvMJK i samarbejde med togklubben i Gudme på et arrangement lydende (stå på seniortoget) dette arrangement er for at vise regionen ældre borger hvilke muligheder som kommunen kan tilbyde de ældre borger, SG-hallen danner ramme om dette arrangement som er bygget op som en form for messe.